Stopa pro život Ski klub Šumava Svaz lyžařů ČR Mistrovství Evropy ve skimaratonu Euroloppet

Mainmenu:

Propozice závodu:


POZOR ZMĚNY, SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE!!!


 • 32. ČT Šumavský Skimaraton

 • datum konání: 25.2. - 26.2.2017

 • Závod ČT Šumavský skimaraton na 45 km a 23 km klasicky a 46 km a 23 km volně je součástí série Euroloppet a Stopa pro život.

 • Registrace:

  • prostřednictvím on-line registrace na http://skimaraton.cz/
  • v závodní kanceláři - Kvilda, pátek 15:00 - 18:00, sobota 8:00 - 18:00, neděle 8:00 - 11:00

 • Startovné

 • ČT Šumavský
  minimaraton

  ČT Šumavský
  skimaraton

  kombinované
  startovné

  25.2.2017

  25.2.2017

  26.2.2017

  25.-26.2.2017

  1km,2km,5km,8km

  23km, 46km

  23km,45km


  volně - FT

  volně - FT

  klasicky - CT

  FT + CT

  zvýhodněné
  (do 19.2.2017)

  100 Kč (4 €)

  600 Kč (24 €)

  600 Kč (24 €)

  1000 Kč (40 €)

  držitel pasu 
  Euroloppet

  100 Kč (4 €)

  600 Kč (24 €)

  600 Kč (24 €)

  1000 Kč (40 €)

  základní 
  (od 20.2.2017)

  100 Kč (4 €)

  800 Kč (32 €)

  800 Kč (32 €)

  1600 Kč (64 €)

  držitel pasu
  Euroloppet

  100 Kč (4 €)

  640 Kč (26 €)

  640 Kč (26 €)

  1280 Kč (52 €)

 • Pro výši startovného je rozhodující datum připsání částky na účet pořadatele!!. Bez prokázané úhrady startovného nebude vydáno startovní číslo. 
 • V ceně startovného obdrží každý závodník originální upomínkový předmět - čepice s logem série Stopa pro život a reklamní předměty, startovní číslo, občerstvení na trati a v cíli závodu. Dále má závodník možnost využít mazací servis a úschovnu oblečení.
 • Úhrada startovného
  • bankovním převodem 
   • účet v Kč - dle pokynu v potvrzovacím e-mailu z elektronické registrace
   • účet v Eur - č. účtu: 2530619, BIC: GENODEF1PA1, IBAN: DE41740900000002530619, majitel účtu: Ski klub Šumava, název banky: VR-Bank Passau, Deutschland
   • variabilní symbol: přidělený systémem on-line registrace (důrazně doporučujeme), nebo ve tvaru RRRRMMDD dle Vašeho data narození.
  • on-line pomocí platební karty
 • Kategorie, trasy:
  25.2.2017 ČT Šumavský MINIMARATON - volně - FT
  M8 chlapci 2009 a ml. 1 km starty
  od 10:00
  W8 dívky 2009 a ml. 1 km
  M10 chlapci 2007-2008 1 km W10 dívky 2007-20081 km
  M12 chlapci 2005-2006 2 km W12 dívky 2005-2006 2 km
  M14 chlapci 2003-2004 5 km W14 dívky 2003-2004 5 km
  M16 chlapci 2001-2002 8 km W16 dívky 2001-2002 8 km
  25.2.2017 ČT Šumavský Skatemaraton - volně - FT
  M19-29F muži 1988-1998 46 km start
  12:00
  W19-29F ženy 1988-1998 46 km
  M30-39F muži 1978-1987 46 km W30-39F ženy 1978-1987 46 km
  M40-49F muži 1968-1977 46 km W40-49F ženy 1968-1977 46 km
  M50-59F muži 1958-1967 46 km W50+F ženy 1967 a st. 46 km
  M60+F muži 1957 a st. 46 km
  -
  MK18F muži 1999 a ml. 23 km start
  12:15
  WK18F ženy 1999 a ml. 23 km
  MK19-29F muži 1988-1998 23 km WK19-29F ženy 1988-1998 23 km
  MK30-39F muži 1978-1987 23 km WK30-39F ženy 1978-1987 23 km
  MK40-49F muži 1968-1977 23 km WK40-49F ženy 1968-1977 23 km
  MK50-59F muži 1958-1967 23 km WK50-59F ženy 1958-1967 23 km
  MK60+F muži 1957 a st. 23 km WK60+F ženy 1957 a st. 23 km
  26.2.2017 ČT Šumavský Skimaraton - klasicky - CT
  M19-29 muži 1988 a ml. 45 km start
  10:00
  W19-29 ženy 1988 a ml. 45 km
  M30-39 muži 1978-1987 45 km W30-39 ženy 1978-1987 45 km
  M40-49 muži 1968-1977 45 km W40-49 ženy 1968-1977 45 km
  M50-59 muži 1958-1967 45 km W50+ ženy 1967 a st. 45 km
  M60-64 muži 1953-1957 45 km
  M65-69 muži 1948-1952 45 km
  M70+ muži 1947 a st. 45 km
  -
  MK18 muži 1999 a ml. 23 km start
  12:00
  WK18 ženy 1999 a ml. 23 km
  MK19-29 muži 1988-1998 23 km WK19-29 ženy 1988-1998 23 km
  MK30-39 muži 1978-1987 23 km WK30-39 ženy 1978-1987 23 km
  MK40-49 muži 1968-1977 23 km WK40-49 ženy 1968-1977 23 km
  MK50-59 muži 1958-1967 23 km WK50-59 ženy 1958-1967 23 km
  MK60-64 muži 1953-1957 23 km WK60+ ženy 1957 a st. 23 km
  MK65-69 muži 1948-1952 23 km
  MK70+ muži 1947 a st. 23 km

 • Soutěž týmů:
  V závodě na 45 km klasickou technikou (26.2.2017) vypisuje pořadatel soutěž o ŠUMAVÁK TEAM. Tým tvoří až 5 závodníků přihlášených na 45 km. Hodnotí se součet časů tří nejrychlejších členů týmu. Vítězný tým získá soudek zlatavého moku ze Šumavského pivovaru Vimperk

 • Start:
  • starty maratónských závodů budou organizovány v oddělených startovních blocích. Všechny bloky startují najednou. O umístění ve startovním bloku rozhoduje výsledek v závodě Šumavský skimaraton 2015 a 2016. Systém on-line registrace provede na základě shody jména, příjmení a roku narození zařazení do startovního bloku automaticky do 10.2.2017. Po tomto datu již jen manuálně na základě žádosti pořadateli s doložením výjimečných výsledků a prostoru ve startovní listině. Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit počet startovních bloků a počet závodníků v jednom bloku na základě celkového počtu přihlášených. Zároveň si pořadatel vyhrazuje právo přidělit divokou kartu pro umístění ve startovních blocích.
  • držitelé "Euroloppet pasu" startují nejhůře ze druhého startovního bloku. Informace o možnost nákupu Euroloppet pasu naleznete na webových stránkách v sekci "Euroloppet".
  • kontrola při vstupu do startovních koridorů je povinná. Startovní koridory jsou otevřeny jednu hodinu před startem.
 • Právní ujednání:
  • Závodí se dle pravidel lyžování. Použití volné techniky v nedělním závodě je zakázáno a vede k diskvalifikaci.
  • Závodníci se zúčastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost a u vědomí svého dobrého zdravotního stavu. Pořadatel nepřejímá žádnou odpovědnost za škody způsobené během závodu účastníky, či účastníkům. Každý účastník musí být náležitě fyzicky i psychicky připraven. Pořadatel si vyhrazuje právo namátkově kontrolovat užití nedovolených povzbuzujících prostředků.
  • Protesty jsou přijímány dle pravidel lyžování do 30 minut po zveřejnění předběžných výsledků s vkladem 500 Kč. Vklad bude vrácen v případě uznání protestu.
  • Vyplněním a odesláním registračního formuláře účastník XXXII. ČT Šumavského skimaratonu bere na vědomí a přijímá propozice závodu, souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a jejich využitím ve prospěch Šumavského skimaratonu (startovní listiny, výsledkové listiny, zasílání informačních materiálů). Účastník souhlasí též se zveřejněním fotografií a videozáznamu ze závodu a jejich využitím ve prospěch propagace ČT Šumavského skimaratonu a dalších akcí pořádaných Ski klubem Šumava Vimperk.
  • Odesláním a odsouhlasením tohoto prohlášení prohlašuji a beru na vědomí, že:
   1. touto formou se závazně přihlašuji k závodu seriálu Stopa pro život a zavazuji se uhradit do 10 dnů pořadatelem určené startovné,
   2. budu dodržovat platný soutěžní řád seriálu Stopa pro život a SLČR a v rámci závodu budu dodržovat i pokyny pořadatele závodu,
   3. souhlasím s podmínkami závodu a beru tyto na vědomí s tím, že jsem si vědom zejména těchto skutečností:
    1. není mi známa žádná překážka spočívající v mém zdravotním stavu, která by mi bránila ve startu a účasti v závodu,
    2. beru na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a movitých věcech, pokud nebude prokázáno výlučné jeho zavinění nebo pokud odložené věci protokolárně nepřevzal do své úschovy,
    3. budu se řídit pokyny pořadatele, udržovat pořádek a budu v maximální možné míře, kterou po mně lze spravedlivě požadovat, ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídám pořadateli za škody, které mu způsobím,
    4. v případě ztráty elektronického čipu zaplatím pořadateli náhradu škody ve výši 500,- Kč, a to ihned po skončení závodu,
    5. v případě zrušení závodu v důsledku vyšší moci (např. živelné pohromy, administrativní zásah příslušných orgánů v případě výjimečných událostí, atd..), tedy bez zavinění pořadatele se startovné nevrací,
    6. v případě zrušení závodu z důvodů výlučně na straně pořadatele sdělím tomuto údaje pro navrácení uhrazeného startovného za jednotlivý neuskutečněný závod.
   4. všechny údaje v prohlášení jsem uvedl pravdivě a jsem si vědom skutečnosti, že v případě uvedení nepravdivých údajů odpovídám pořadateli za všechny škody, které mu tím vzniknou.

   Odesláním tohoto prohlášení výslovně souhlasím s tím, že pořadatel závodu, jež je specifikován na internetových stránkách konaného závodu, stejně tak společnost Petr Čech Sport, s.r.o., IČ: 02862336 a Evropská unie dálkových běhů prezentující značku Euroloppet:

   1. zpracuje mé osobní údaje pro účely evidence účastníků v závodech a evidence výsledků v seriálu Stopa pro život, Euroloppet, tj. souhlasím s ukládáním shora vyplněných údajů na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, předáváním třetím osobám, tříděním a likvidací v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a to až do odvolání písemnou formou,
   2. vyplněných údajů může být užito pro účely zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných akcích, případně pro obchodní a marketingové účely
   3. v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku dávám souhlas s užitím svých písemných projevů, obrazových snímků, své podobizny a obrazových i zvukových záznamů týkajících se mé osoby nebo mých projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s pořádáním závodu a předáváním výhry pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a můžu jej kdykoli písemně odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým oprávněný subjekt – pořadatel, společnost Petr Čech Sport, s.r.o. a UEC tyto údaje v souladu s jejich určením poskytne.

   Oznámení pořadatele:

   Zájemcům o účast v závodě doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit lékařskému vyšetření. Finální výsledková listina bude vyvěšena v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze v den závodu a to nejpozději půl hodiny před vyhlášením výsledků u rozhodčího SPŽ, nebo u ředitele závodu v místě časomíry. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu Stopa pro život nebudou uznány. Upozorňujeme na nebezpečí krádeží v prostoru startu a v průběhu prezentace. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě."